3/17/2015

Susku ve Söylemler -2-

Uzun soluklu bir tükenişti benim hayatım.
Ve sen uzun bir menevraydın bir türlü alamadığım.

ng